• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 220711
  • Sommersvipp til Kiel 19.juli 19.07.2022
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 2390.00
  • TOTALPRIS NOK: 2390.00
Antall deltakere
Color Line Oslo-Kiel: 19.07.22 -> 20.07.22
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

425.00

Enkel utv./Singel outside

695.00

Color Line Kiel-Oslo: 20.07.22 -> 21.07.22
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

425.00

Enkel utv./Singel outside

695.00