• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 220811
  • Color cruise 23.august 23.08.2022
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 2990.00
  • TOTALPRIS NOK: 2990.00
Antall deltakere
Color Line Oslo-Kiel: 23.08.22 -> 24.08.22
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

150.00

Enkel utv./Singel outside

420.00

Color Line Kiel-Oslo: 24.08.22 -> 25.08.22
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

150.00

Enkel utv./Singel outside

420.00